İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanlığı

İş Hukuku Davalarını Kaybetmek İşveren İçin Bir Kader Değildir

PERGEL Danışmanlık, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına hakim kadrosu, eğitimli ve tecrübeli personeliyle,

 • Firmaları, yürürlükteki İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına uygun hale getirerek, iş davalarındaki riski minimize etmeyi,
 • Firmanın iş hukuku davalarında haksız yere para kaybetmesinin önüne geçmeyi,
 • Firmaya karşı işçiler tarafından gelebilecek muhtemel suiistimal içeren yaklaşımlara karşı mümkün mertebe koruma sağlamayı,
 • Gerekli, geçerli ve delil hükmü arz edecek evrakları üreterek, şirket avukatlarının iş davalarındaki başarılarını arttırmayı hedeflemektedir.

Neler Üzerinde Çalışıyoruz
 • İş sözleşmeleri,
 • İşe giriş usul ve evrakları,
 • İşten çıkartma süreçleri,
 • İzin kayıtları,
 • Personel Disiplin Yönetimi,
 • Yeni iş arama izni uygulamaları,
 • hukuku tutanakları,
 • Savunma prosedürleri,
 • Personel devam kontrol kayıtları,
 • Özlük dosyaları,
 • Çalışma ve ara dinlenme saatleri,
 • Ücret hesap pusulası,
 • Alt işverenlik uygulamaları,
 • İbranameler,
 • Fazla çalışma uygulamaları,
 • Esnek çalışma uygulamaları,
 • Hafta tatili uygulamaları,
 • Ulusal bayram ve genel tatil çalışması uygulamaları,
 • Ücret kesme cezası uygulamaları,
 • İstifa dilekçeleri,
 • Kıdem ve ihbar tazminatı uygulamaları
Dava Açıldığında Artık Çok Geçtir! Tedbirinizi “ŞİMDİ” alın.

PERGEL Kurumsal Danışmanlık olarak danışmanlık kapsamında verilecek hizmetlerimiz:

 • 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununa uygunluk denetiminin gerçekleştirilmesi. Bu uygunluk denetiminde, konusunda uzman personelimiz işyerinizin çalışma sistemini, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı çalışma usul ve esaslarına benzer yöntemlerle incelemektedir. İç denetim olarak da düşünülebilecek bu yöntemde, işyeri kayıt ve belgelerinin detaylı incelemesi yapılarak mevzuata aykırılıklar ortaya çıkarılacak, mevcut durum itibari ile işyerinde İş Müfettişleri tarafından denetim yapılmış olsa idi ne kadar idari para cezası riski ile karşılaşılacağı raporlanacaktır. Buna ek olarak, örnekleme olarak seçilecek işyeri çalışanları ile bire bir özel görüşmeler yapılarak, işyeri uygulaması haline gelmiş ancak mevzuata aykırılık teşkil ettiği bilinmeyen hususların tespit edilmesini sağlayarak bunların raporlama işlemini yapmak ve bu özel görüşmeler neticesinde, işçilerin ileride potansiyel şikayet veya dava yoluna başvurma eğilimlerini gidermek amaçlanmaktadır.
 • Firma tarafından yazılı veya sözlü olarak talep edilen danışmanlık hizmetine ilişkin görüşlerin yazılı veya sözlü olarak en kısa sürede iletilmesi.
 • Firmanın hazırlayacağı iş hukuku ve sosyal güvenlik ile ilgili metinlerin incelenerek katkıda bulunulması.
 • İş Hukuku ile ilgili yasal süreçlerde firma avukatlarına destek verilmesi, konuya ilişkin görüşlerin bildirilmesi.
 • İş mevzuatı uyarınca işverenin dikkat etmesi gereken hususları yazılı ve sözlü olarak bildirmek.
 • İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatında meydana gelen değişiklikleri işverene yazılı ve sözlü olarak bildirmek.

İşletmeleri geçmişte hakları olduğu halde kullanmadıkları ve bundan böyle kullanabilecekleri teşvikler hususunda bilgilendiriyoruz.

Daha fazla bilgi almak ve size özel çözümlerimizi öğrenmek için bizimle irtibata geçin.

İrtibata geçin