İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına Uygunluk

İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına Uygunluk Denetimi (Check-Up) Nedir?

Günden güne değişen ve gelişen yasal düzenlemelerle birlikte şirketlerin yasal sorumlulukları her geçen gün artmakta ve şirketler bu yeni değişikliklere uyum sağlamakta zorlanabilmektedir. Check-up hizmeti, bireysel sağlık check-upları gibi şirket içindeki tüm önemli parametrelere bakarak, şirketinizin karşı karşıya kalabileceği riskleri ve sorunları tanımlar. Şirketinizde yapılacak inceleme ile hem geçmişe yönelik risklerin belirlenmesi hem de yapılan tespitler doğrultusunda gelecekte doğabilecek risklerin yönetilmesi büyük önem taşımaktadır.

Check-Up’ın Amacı:
 • Çalışma hayatını düzenleyen kanunlarda yer alan yükümlülükler ile işyeri uygulamalarının karşılaştırılması,
 • Var ise aykırılıkların saptanması,
 • İşyeri uygulamalarının mevzuata uygun olmaması halinde ne tür risklerle işin ürütüldüğünün ortaya konulması,
 • Çözüm önerilerinin sunulması.
Check-Up İçeriği:

Check-up sırasında aşağıda belirtilen kanunlarda yer alan işveren yükümlülüklerinin tamamı ile ilgili olarak işyeri uygulamaları kontrol edilecektir.

 • 4857 sayılı İş Kanunu
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 • 6098 sayılı Borçlar Kanunu
 • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
 • 1174 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu
 • 4857 sayılı Yabancı Çalışma İzni Kanunu
 • 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
 • 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
 • 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu
Süreç Nasıl İşliyor?
 • İşyerinde İnsan Kaynakları yetkilisi ile bir günlük bir çalışma yapılarak işyeri uygulamalarının tespit edilmesi,
 • Uygulamalara ilişkin doküman örneklerinin temin edilmesi,
 • Bir haftalık süre içerisinde raporun hazırlanması,
 • Raporun üst yönetime sunulması,
 • Talep halinde rapor ile tespit edilmiş sorunların çözümlenmesi konusunda danışmanlık desteğinin sağlanması.

İşletmeleri geçmişte hakları olduğu halde kullanmadıkları ve bundan böyle kullanabilecekleri teşvikler hususunda bilgilendiriyoruz.

Daha fazla bilgi almak ve size özel çözümlerimizi öğrenmek için bizimle irtibata geçin.

İrtibata geçin